Προφίλ

Η ατομική επιχείρηση με την επωνυμία Κυριαζόπουλος Δημοσθένης – Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις ιδρύθηκε το 2012 με αντικείμενο τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και εκπονήσεις μελετών, αφού, πρώτα, ο ιδρυτής της είχε αποκομίσει πολυετή εμπειρία στο χώρο, αρχικά ως εργαζόμενος, από το 2004, σε εταιρία ηλεκτρομηχανολογικών έργων και μετέπειτα ως ομόρρυθμο μέλος σε δυο εταιρίες ηλεκτρομηχανολογικών έργων και μελετών.

Η εταιρία Κυριαζόπουλος Δημοσθένης μετέφερε την έδρα της το 2014 στον Πειραιά, και το 2023 στο Μοσχάτο, για την καλύτερη κάλυψη των συνεχόμενων αυξανόμενων αναγκών σε χώρους και υποδομές.

Το 2016 ιδρύθηκε, παράλληλα, η εταιρία Γ. & Δ. Κυριαζόπουλος Ι.Κ.Ε. – ISXIS P.C. από τους αδελφούς Κυριαζόπουλο Γεώργιο και Δημοσθένη, διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τα αντικείμενα δραστηριότητάς τους.

Με μια ματιά

Από την αρχή της λειτουργίας της μέχρι σήμερα, η εταιρία έχει σημειώσει ανοδική πορεία, διευρύνοντας συνεχώς τις δραστηριότητές της, το εύρος των εργασιών της και το πελατολόγιό της. Μελετάμε, επιβλέπουμε, συντηρούμε και κατασκευάζουμε έργα υψηλών προδιαγραφών. Το πελατολόγιο μας αποτελείται από ιδιώτες, επιχειρήσεις, τεχνικές εταιρείες και δημόσιους φορείς

Ανταποκρινόμαστε στις ανάγκες της αγοράς, αξιοποιώντας τη συνεχή ενίσχυση της τεχνογνωσίας μας, ακολουθώντας το πνεύμα των καιρών και των συνεχών και ραγδαίων τεχνολογικών εξελίξεων. Επενδύουμε στο καταρτισμένο προσωπικό μας και στην εξέλιξη των τεχνικών μέσων που διαθέτουμε.

Ποιότητα

Η ποιότητα είναι λέξη άρρηκτα συνδεδεμένη με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και χαρακτηρίζει κάθε έργο που αναλαμβάνει η εταιρία μας.

Υπευθυνότητα

Δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης με τους πελάτες μας. Διερευνώντας τις πραγματικές τους ανάγκες, είμαστε σε θέση να τους προτείνουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Κάθε συνεργασία μας διέπεται από εμπιστοσύνη, ειλικρίνεια και σεβασμό.