Μελετάμε και πραγματοποιούμε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων, net metering και αυτόνομων επιτυγχάνοντας εξοικονόμηση ενέργειας και αυτονομία .