Παρέχουμε υπηρεσίες τεχνικού ασφαλείας και συντάσσουμε τη γραπτή εκτίμηση κινδύνου για την επιχείρηση σας. Βελτιώνουμε την ασφάλεια και αποτρέπουμε ατυχήματα στο χώρο εργασίας.