Αναλαμβάνουμε την έκδοση πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ) των κτιρίων και είμαστε σε θέση να σας προτείνουμε τυχόν τροποποιήσεις οι οποίες θα βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του χώρου σας .