Αναλαμβάνουμε τη μελέτη και την επίβλεψη δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (εναέρια, υπόγεια) χαμηλής και μέσης τάσης έως 20.000 V, για λογαριασμό δημόσιων φορέων και ιδιωτών.