Η εταιρία μας είναι πιστοποιημένος ΚΝΧ Partner και είναι σε θέση να μελετήσει και να υλοποιήσει έξυπνες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, πραγματοποιώντας σενάρια φωτισμού, αυτοματισμούς και τεχνικές εξοικονόμησης ενέργειας.