Η Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις , στα πλαίσια ανακαίνισης της εξωτερικής όψης του κτιρίου της Δημοτικής Πινακοθήκης Πειραιά , ανέλαβε και υλοποίησε την αντικατάσταση του εξωτερικού φωτισμού . Οι εργασίες περιελάμβαναν, αποξήλωση ολόκληρης της εξωτερικής εγκατάσταση και πραγματοποίηση της εκ νέου , επιτυγχάνοντας αναβάθμιση της υφιστάμενης και στεγανοποίηση της έναντι των εξωτερικών επιδράσεων . Έγινε συνολικά εγκατάσταση 335 φωτιστικών led τύπου wall washer θερμού φωτισμού (3.000Κ) με γωνιά δέσμης 10 μοιρών, αναδεικνύοντας πλήρως την αρχιτεκτονική του κτιρίου .

Ανάδοχος έργου : Πάκτωση Τεχνική