Η Ισχύς Ενεργειακές Λύσεις , μελέτησε και υλοποίησε την εγκατάσταση σταθμού φόρτισης ηλεκτρικού αυτοκινήτου . Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν στο εμπορικό κέντρο City Plaza για λογαριασμό και ιδία χρήση της τεχνικής εταιρίας Whitestone S.A. . Η εγκατάσταση αφορούσε το φορτιστή ενός αυτοκινήτου με πρόβλεψη και για 2ο φορτιστή μελλοντικά .