Ολοκλήρωση σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ

Η εταιρεία μας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία , εμπρόθεσμα και βάση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.  τη σύμβαση διάρκειας 1 έτους , έπειτα από μειοδοτικό διαγωνισμό  με αντικείμενο  ΄΄ Μελέτες δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχών ΄΄  των διοικητικών περιοχών Καλλιθέας και Πειραιά .