Ολοκλήρωση σύμβασης με το ΔΕΔΔΗΕ

Η Εταιρεία μας ολοκλήρωσε με απόλυτη επιτυχία, εμπρόθεσμα και βάση όλων των απαιτούμενων προδιαγραφών του ΔΕΔΔΗΕ την σύμβαση για την εκπόνηση μελετών δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και παροχών των Περιοχών Καλλιθέας και Πειραιά.